Zima k nám

už prišla,

zahrejte sa

kotlami od nás.


viac 

 

 

KOTLE ZNAČKY

ATMOS

v ponuke

viac


 

Ohřívače s technologií ANTICALC

 

Ohřívač vody Q-termo TREND jsou vybaveny

technologií ANTI CALC, která zabraňuje usazování

vodního kamene a tím prodlužuje životnost ohřívače.


viac

1. Podmienky pre uplatnenie záruky

» záruka začína plynúť od prevzatia výrobku kupujúcim

» ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci  objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.» záručný list musí byť riadne vyplnený ( potvrdený dátum predaja a montáže)

» montáž výrobku musí byť realizovaná oprávnenou osobou! ( potvrdené v záručnom liste alebo inak dokladované)

» kupujúci si je povinný pred uvedením výrobku do prevádzky preštudovať návody na montáž a použitie

» na výrobky dovezené zo zahraničia sa nevzťahuje záruka našej spoločnosti, ale len záruka výrobcu!

 

2. Zaniknutie záruky

» pokiaľ nespĺňa podmienky na uplatnenie záruky uvedené vyššie

» kupujúci spôsobil poškodenie tovaru sám neodborným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou alebo nepovolenými úpravami

» ak sú vady vzniknuté nerešpektovaním poky nov v Návode na obsluhu

» ak je poškodený výrobný štítok s výrobným číslom alebo na výrobku chýba