Jeseň nám už klope na dvere.


Pripravte sa na zimu s našimi kotlami.


viac

 


 


Ohřívače s technologií ANTICALC

 

Ohřívač vody Q-termo TREND jsou vybaveny

technologií ANTI CALC, která zabraňuje usazování

vodního kamene a tím prodlužuje životnost ohřívače.


viac

Kombinovaný dvojkomorový kotol BISOLID CBDC Kombi/BIO

Dostupné výkony: 35 kW

Charakteristika

Vysokovýkonný  dvojkomorový  kotol  CBDC  Kombi  je  určený  pre  systém ústredného vykurovanie s možnosťou kombinovaného spaľovania drevených peliet  alebo  tuhého  paliva.  Pomocou  horáku  s  vysokou  účinnosťou integrovaného  do  spodnej  spaľovacej  komory  sa  popri  drevných  peletách môže ako alternatívne palivo využívať aj drevená štiepka alebo kôstky z ovocia. Horná komora kotla je určená pre nakladanie drevenej guľatiny a drevených brikiet ako alternatívneho zdroja paliva. Upozornenie: Nie je možné používať obe komory pre spaľovanie paliva súčasne.

Ekologický a všestranný
Ekologické  palivá  ako  drevné  pelety  (alternatívne  aj  drevená  štiepka  alebo kôstky z ovocia u modelu BIO) použité v spaľovacom procese sú obnoviteľné zdroje energie s minimom emisí. Možnosť spaľovania aj tuhých palív robí z CBDC Kombi univerzálny a všestranný kotol.


Dve spaľovacie komory
Teleso kotla je vybavené dvoma spaľovacími komorami. Horák na pelety je nainštalovaný v spodnej časti, pričom spodnú komoru od hornej delí kovový rošt, ktorý slúži na naloženie záložného paliva (drevo, drevené brikety). Kotol Telo je vyrobené z kotlovej ocele s hrúbkou stien spaľovacej komory 6 mm a vodného plášťa 3 mm.

Efektívny
Spaliny prechádzajú cez trojitú bariéru naplnenú vodou v spaľovacej komore na  ceste  do  komína.  Týmto  spôsobom  sú  spaliny  ochladené,  keď  opúšťajú kotol, pričom ich tepelná energia je v maximálnej miere prevedená do vody v plášti. Pre zabránenie strate tepla do prostredia je kotol izolovaný na vonkajšej strane 50 mm hrubou tepelnoizolačnou minerálnou vlnou. Vďaka čomu kotol dosahuje účinnosť až do 89%.
Schválené podľa EN 303-5:2012 (emisná tr. 5) a požiadaviek na Ekodizajn.

Vlastnosti produktu:
 • Funkcie vstavanej riadiacej jednotky:
 • 1) plnoautomatické zapaľovanie a dávkovanie paliva;
 • 2) ventilátor zaisťujúci stabilnú prevádzku horáku;
 • 3) funkciu samočistenia s aktiváciou 1 až 6-krát počas 24 hodín;
 • 4) vstavaný mechanizmus odvádza popol a sadze do zbernej nádoby;
 • 5) riadenie prevádzky čerpadla ústredného kúrenia / akumulačnej nádrže;
 • 6) riadenie prevádzky čerpadla teplej úžitkovej vody;
 • 7) možnosť ovládania pomocou priestorového termostatu;
 • 8) možnosť manuálneho režimu pri spaľovaní tuhého paliva v hornej komore;
 • 9) senzor dymových plynov.
 • Snímač teploty pre sledovanie teploty kotla a teploty ohrevu vody.
 • Dva teplotné senzory pre sledovanie teploty akumulačnej nádrže.
 • Dvojkomorový dizajn kotla. Hornú a dolnú spaľovaciu komoru delí kovový rošt slúžiaci na spaľovanie tuhého paliva.
 • Dvoje dvierka poskytujú pohodlný prístup pri čistení dymovodov a spaľovacej komory.
 • Priezor pre sledovanie procesu spaľovania.
 • Horák a zásobník paliva o objeme 265 litrov umožňuje pripojenia na ľavú alebo pravú stranu kotla.
 • Bezpečnostné prvky: 1) Regulátor riadi teplotu kotla a horáku; 2) Termostatická ochrana, ktorá v prípade dosiahnutia teploty 80°С v palivovom dopravníku preruší podávanie peliet do horáku a signalizuje poruchu; 3) Bezpečnostný odvádzač  tepla;  4)  Bezpečnostný  termostatický  ventil,  ktorý  je  napojený na vodnú nádrž, v prípade spätného horenia v podávači paliva uvoľní vodu do prepojenej príruby, ktorá sa nachádza medzi skrutkovým podávačom a zásobníkom, čím predíde zhoreniu paliva. Praktické otvory určené na údržbu sa nachádzajú na mechanizme podávača ako aj na prepojovacej prírube; 5) Poistka 10 А.

 


Technické parametre