Zima k nám

už prišla,

zahrejte sa

kotlami od nás.


viac 

 

 

KOTLE ZNAČKY

ATMOS

v ponuke

viac


 

Ohřívače s technologií ANTICALC

 

Ohřívač vody Q-termo TREND jsou vybaveny

technologií ANTI CALC, která zabraňuje usazování

vodního kamene a tím prodlužuje životnost ohřívače.


viac

Kotol na tuhé palivo BISOLID Aktiv

Dostupné výkony: 20, 25, 30, 40, 50, 70, 90, 110 kW

Charakteristika

Oceľový  kotol  s  inteligentným  digitálnym  regulátorom  a  elektrickým
ventilátorom pre nútený obeh vzduchu. Kotly na tuhé palivá BISOLID Aktiv 
v menovitom výkone od 20 do 110 kW uspokoja vykurovacie požiadavky
stredných až veľkých priestorov. Sú navrhnuté pre spaľovanie pevných palív
a  poskytujú  možnosť  dodatočnej  montáže  peletového,  olejového  alebo
plynového horáku.

Inteligentný
Elektronická  riadiaca  jednotka  riadi  chod  tlačného  ventilátora,  obehové
čerpadlo  ústredného  kúrenia  a  čerpadlo  teplej  úžitkovej  vodovod.  Výkon
ventilátora  je  regulovaný  v  závislosti  na  spotrebe  paliva  a  aktuálnom  ťahu
komína.

Efektívny
Spaliny prechádzajú cez trojitú bariéru naplnenú vodou v spaľovacej komore
na  ceste  do  komína.  Týmto  spôsobom  sú  spaliny  ochladené,  keď  opúšťajú
kotol, pričom ich tepelná energia je v maximálnej miere prevedená do vody v
plášti. Pre zabránenie strate tepla do prostredia je kotol izolovaný na vonkajšej
strane 50 mm hrubou tepelnoizolačnou vlnou.

Spoľahlivý a bezpečný
Teleso kotla je z kotlovej ocele s hrúbkou spaľovacej komory 5 mm a vodným
plášťom  4  mm.  Teplovýmenný  tubulárny  rošt  je  chránený  vymeniteľnou
kovovou  mriežkou.  Komplexné  bezpečnostné  prvky  zaisťujú  maximálnu
bezpečnosť zariadenia.

Vlastnosti produktu:
  • Digitálna riadiaca jednotka riadi spaľovanie tým, že reguluje otáčky tlačného ventilátora.  Ďalej  ako  voliteľné  možnosti  ponúka  riadenie  obehového čerpadla  pre  centrálny  vykurovací  systém  a/alebo  čerpadla  pre  teplú úžitkovú vodu.
  • Tlačný  ventilátor  optimalizuje  spaľovanie  a  rýchlosť  spotreby  paliva  čím zvyšuje účinnosť až o 10% oproti tradičným kotlom na drevo.
  • Spaľovacia komora s veľkou tepelno-výmennou plochou a nízkym odporom komory.
  • Rebrovitý povrch komory a trojitý prechod toku spalín pre zlepšenie výmeny tepla.
  • Veľké dvierka ohniska zaisťujú ľahké nakladanie i väčších kusov paliva (dĺžka polien až do 60 cm).
  • Výmenný kovový rošt popola chráni potrubie mriežky pred plameňmi.
  • Príruba pre horák na spodných dvierkach pre montáž peletových, olejových alebo plynových horákov (voliteľné príslušenstvo).
  • Bezpečnostné  prvky:  1)  Termostatický  regulátor  ťahu;  2)  Bezpečnostný tlakový  ventil  na  3  bar;  3)  Bezpečnostný  výmenník,  ktorý  v  prípade prehriatia prepúšťa studenú vodu, ktorá znižuje teplotu kotla. Pripojenie kotla k rozvodnej sieti vody je potrebné vykonať termostatickým ventilom (nie je súčasťou dodávky).

Technické parametre